Via de AppTomorrow Accorderings Portal kunt u documenten voor akkoord aanbieden aan uw klanten. Denk aan aangiftes, publicatiestukken of een opdrachtbevestiging.

Onze Accorderings Portal biedt de volgende functionaliteiten:

  • U kunt documenten zoals BTW aangiftes laten reviewen door uw klant
  • Klant ontvangt automatisch een bericht als u een nieuw document heeft klaargezet. Dit kan per mail en/of via een pushbericht op mobiel.
  • Uw klant kan zijn online dossier raadplegen op mobiel.
  • Uw klant kan offertes en publicatiestukken accorderen middels een rechtsgeldige digitale handtekening.
  • Aanlevering volgens het SBR-protocol en via Digipoort (het digitale ontvangstportaal van de overheid).
  • Levering PKI certificaat via onze landelijke partners.

Uw klant  kan via desktop of mobiel inloggen in de portal omgeving waarvoor u hem toegang verleent. Klant kan alle bovengenoemde handelingen multiplatform – dus desktop, tablet of smartphone-  verrichten  zoals, reviewen, archiveren en accorderen.  Meer weten over onze Accorderings Portal? ? Neem contact met ons op.