• Privacy

  • Privacy

Wij respecteren uw privacy en stellen alles in het werk om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan en deze te beschermen. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden vertrouwelijk behandeld en zo nodig beveiligd. Bij het bezoeken van onze site kunnen bezoekersgegevens, bijvoorbeeld middels cookies, worden opgeslagen voor statistische doeleinden en om het gebruikersgemak van onze site te verbeteren. U kunt deze cookies uitschakelen door dit bij de instellingen van u browser aan te geven. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, met wie wij een bewerkersovereenkomst gesloten hebben. Tevens hebben wij gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres van iedere bezoeker. Is ‘gegevens delen’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Alle gegevens zullen in vertrouwen worden behandeld en nimmer aan andere organisaties of een van haar concernrelaties worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.